ورود - عضویت
store.donya-e-eqtesad.com
English
خانه روزنامه دنیای اقتصاد مجله تجارت فردا مقالات مرکز پژوهش ها FINANCIAL TRIBUNE لیست اشتراک ها دریافت نرم افزار کتابخوان

به "فروشگاه آنلاین دنیای اقتصاد" خوش آمدید

قابل توجه علاقه‌مندان نسخه الکترونیکی روزنامه دنیای اقتصاد، هفته‌نامه تجارت فردا

جهت خرید اینترنتی اشتراک الکترونیکی  از صفحه لیست اشتراک‌ها اقدام نمایید.

 

علاقه‌مندان داخل کشور

جهت اشتراک مطابق دوره اشتراک درخواستی خود در جدول زیر هزینه آن را به حساب شماره 1168891188 بانک ملت شعبه مستقل مرکزی کد 63529 به نام «شرکت دنیای اقتصاد تابان»

(شبا بانک ملت)

IRV40120010000001168891188

واریز نموده و رسید آن را به همراه نام و نام‌خانوادگی، آدرس ایمیل و شماره تماس،

بین ساعت 10 الی 14 روزهای شنبه تا چهارشنبه‌

به شماره 42710449-021 (امور اشتراک الکترونیک) فکس نمایید.

 

علاقه‌مندان خارج کشور

 جهت اشتراک مبالغ متناسب با مدت اشتراک خود را از در جدول زیر به حساب ارزی شماره 0102325775949 بانک صادرات شعبه میدان فاطمی کد 0763 به نام «شرکت دنیای اقتصاد تابان»

واریز نموده و رسید آن را به همراه نام و نام‌خانوادگی به ایمیل

pdf@donya-e-eqtesad.com

ارسال نمایید.

پس از انجام مراحل اداری، درخواست اشتراک شما تأیید شده و قابل استفاده خواهد بود.

توجه:

پس از فکس مدارک، جهت تأیید فکس ارسالی، حتما با امور «اشتراک الکترونیک» با شماره 2-42710450-021 تماس حاصل نمایید.

به مدارکی که به صورت ناقص به دست امور «اشتراک الکترونیک» برسد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

مبالغ اشتراک الکترونیکی روزنامه

 دنیای اقتصاد

دوره اشتراک

هزینه اشتراک (یال)

سه ماهه

000 900

شش ماهه

000 500 1

نه ماهه

000 100 2

یکساله

000 500 2

 

مبالغ ارزی اشتراک الکترونیکی روزنامه

 دنیای اقتصاد

دوره اشتراک

هزینه اشتراک (یورو)

سه ماهه

25

شش ماهه

45

نه ماهه

65

یکساله

80

 

مبالغ اشتراک الکترونیکی هفته‌نامه

تجارت فردا

دوره اشتراک

هزینه اشتراک (یال)

سه ماهه

000 450

شش ماهه

000 850

نه ماهه

000 200 1

یکساله

000 500 1

تمامی حقوق برای دنیای اقتصاد محفوظ است.